Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhodnotenie matematických súťaží žiakov 2. stupňa v školskom roku 2022/23

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vyhodnotenie matematických súťaží žiakov 2. stupňa v školskom roku 2022/23

„Vo chvíli, keď sa ľudia rozhodnú čeliť problému, zistia, že sú omnoho schopnejší, ako si mysleli.“

(P. Coelho)

S potešením konštatujeme, že naše deti  výzvy riešiť matematické problémy s radosťou prijímajú a posúvajú hranice svojich schopností. Svedčí o tom aj  bohatá účasť a výborné výsledky. Významným bonusom celého snaženia je aj fakt, že potvrdenie o úspešnom riešiteľstve Pytagoriády a Matematickej olympiády výrazne pomáha našim deviatakom, prípadne ôsmakom v prijatí na stredné školy.