Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Súťaž Prvácka básnička

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Súťaž Prvácka básnička

V utorok 30.5. prebehla v budove MKS ročníková súťaž Prvácka básnička.
Zúčastnilo sa 12 žiakov, z každej triedy dvaja. Všetci boli skvele pripravení a bolo veľmi ťažké vybrať víťaza. Napokon porota rozhodla takto:

1. miesto Matej Klima 1.B

2. miesto Anna Mária Haláková 1.F

3. miesto Matilda Broškovič 1.D

Víťazom srdečne gratulujeme. Ako ocenenie dostal každý z nich na pamiatku diplom a krásnu knižku.

Mgr. Zuzana Vozárová