Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Divadelné predstavenie v MKS

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Divadelné predstavenie v MKS

Dňa 9. 5. 2023 sa žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v MKS, ktoré bolo v anglickom jazyku. V tomto predstavení bolo zahrnuté stvorenie sveta a rôzne medzipredmetové vzťahy. Predstavenie bolo primerané ich jazykovej úrovni. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo. Reagovali zapájaním sa, smiechom a potleskom. Už teraz sa tešia na ďalšie predstavenie.

Mgr. Barbora Tůmová