Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

eTwinning na našej škole

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

eTwinning na našej škole

V mesiaci máj 2023 sa naša škola po prvýkrát zapojila do projektu Európskej komisie s názvom eTwinning, ktorý predstavuje najväčšiu komunitu škôl v Európe. Projekt vznikol v roku 2005 a je súčasťou programu Erasmus+.

Za náš pilotný projekt sme si zvolili projekt partnerskej školy v meste Granollers pri Madride v Španielsku. Na medzipredmetovom projekte v anglickom jazyku pracovala trieda 6. D pod vedením koordinátorky pre eTwinning na našej škole a učiteľky anglického jazyka Mgr. Barbary Madarászovej a dozorom triedneho učiteľa RNDr. Petra Paľagu. V Španielsku paralelne pracovali na projektoch žiaci rovnakého ročníka. Projekty našich žiakov boli Kontinent bez hraníc, Kultúrne pamätihodnosti Slovenska, Nemecka a Talianska, História Európskej únie a Prírodné krásy Európskej únie. Žiaci oboch škôl samostatne, v krátkom čase, vypracovali v 4 fázach graficky a obsahovo bohaté projekty, ktorých obhajobu sme zvukovo zdokumentovali. Nahrávky sme si medzi školami vymenili a v záverečnej fáze projektu sme si vedomosti vzájomne otestovali pomocou rozsiahleho testu.

Verím, že tento projekt bol vstupnou bránou k novým medzinárodným priateľstvám. Bol aj skúškou digitálnych a jazykových schopností našich žiakov, čo je jedným z kľúčových cieľov európskeho školstva. Trieda prijala výzvu veľmi zodpovedne, a preto spojili sily a ťahali za „jeden koniec“. Žiaci v sebareflexii vyjadrili spokojnosť so svojimi vedomosťami a naučili sa niečo od nových kamarátov zo Španielska. Prekonali svoje obavy z európskeho projektu, za čo im patrí veľká pochvala. Verím, že v budúcom školskom roku si budú môcť eTwinning vyskúšať aj ďalšie triedy pod vedením našich skúsených pedagógov.

Mgr. Barbara Madarászová, RNDr. Peter Paľaga