Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Exkurzia v meste Senec

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia v meste Senec

Dňa 23. 5. 2023 boli žiaci z tried 5.C a 5.D na exkurzii v Mestskom múzeu v Senci a následne ich čakala prehliadka Hasičského múzea. V Mestskom múzeu Senec absolvovali pútavú prednášku o historických prameňoch, kde sa aktívne zapájali vďaka svojim znalostiam z hodín dejepisu. Potom prešli do expozície, kde dostali zaujímavú a praktickú úlohu. Mali vyhľadať a rozoznať  hmotné, písomné a obrazové pramene.  V tejto časti expozície si mohli dokonca chytiť a ohmatať rôzne veci, či skúsiť poskladať kladivko len z koženého povrázku, dreva a kameňa. Taktiež si lupou mohli priblížiť rôzne staré mince, či ohmatať repliky starovekých mincí. Na záver žiaci prešli do Hasičského múzea, kde boli vystavené rôzne hasičské stroje a autá. Mohli si vyskúšať, aké by to bolo pumpovať vodu zo starého hasičského auta, ktoré bolo vystavené. Následne  zistili, že to nebolo také jednoduché ako dnes. Exkurzia bola zaujímavá a zábavná, a preto sa žiaci už teraz tešia na ďalšie podobné zážitky.

Mgr. Barbora Tůmová