Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Plavecký výcvik

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Plavecký výcvik

V máji  naši tretiaci  vymenili školu za bazén v X Bionicu v Šamoríne a pani učiteľky za trénerov plávania. Cieľom tejto veľmi atraktívnej výmeny bolo získať základné plavecké zručnosti vo vode aj pod vodou. Celý týždeň usilovne trénovali a vyskúšali aj tobogány.

Pokročilí plavci sa zdokonalili v  plaveckých štýloch. Úspechom kurzu bolo, že menej smelí tretiaci prekonali strach z vody a mali z toho dobrý pocit.  A pani učiteľky boli rady, že im pochválili tretiakov za vzorné správanie.

Pekné prostredie, milí tréneri, to všetko prispelo k nezabudnuteľnému zážitku z tretej triedy.

Ing. Zuzana Štellerová