Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Číta celé Slovensko

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Číta celé Slovensko

Zapojili sme sa do projektu “ Číta celé Slovensko deťom“ a bolo to úžasné sledovať tu dravosť detí čítať iným.

Celé sa to začalo daným projektom, a tak sme si pozvali  6.D, aby nám, malým druhákom z 2.D, prišli ukázať, ako čítajú. Deti čítali ako draci a najlepšie čítal pán učiteľ Paľaga, ktorý do čítania vložil aj divadelné umenie😊. Dokonca nás šiestaci naučili aj pesničku – Hymnu múdrych sov.

V našom projekte sme pokračovali,  ale tentokrát v opačnom smere. Prváci čítajú druhákom. A boli super! Druháci ocenili čítanie prvákov, uvedomili si, že aj oni boli prvákmi.

Celá naša akcia vyvrcholila čítaním druhákov prvákom, teda naopak. Spoločné aktivity, ktoré robili počas dvoch hodín ich zblížili a nik z nich nechcel skončiť.  Malí žiaci mali podporu  aj vďaka pani učiteľke Jurašiovej.

Verím, že zažijeme viac takých momentov a začneme viac spolupracovať na takýchto projektoch, ktoré obohacujú nielen deti, ale aj nás, učiteľov.

                                                                                                                     Mgr. Martina Kubišová