Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Obľúbení „kakaovníci“ a ich predstavenie

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Obľúbení „kakaovníci“ a ich predstavenie

Vystúpenia tejto dvojice sú priam legendárne, pričom ich poznajú deti v každom kúte Slovenska. Veselí zabávači Igor Adamec a Martin Vanek prišli v pondelok 12. júna do MKS, aby deťom 1. a 2. ročníka počas ŠKD predviedli divadelné predstavenie „ O myške vernej tovariške“. Svojim programom, ktorý bol detailne prepracovaný potešili nielen deti, ale aj pani vychovávateľky. Deti sa rady zapájali na výzvy a s radosťou išli a predviedli svoj talent podľa pokynov hercov aj na pódiu. Predstavenie s pesničkami pre deti bolo o malom divákovi v divadle, ako sa v takom divadle správať, čo sa od neho očakáva, kým herci začnú hrať. Deti predstavenie zaujalo, v sále bol počuť smiech a hlasitý potlesk.

pani vychovávateľka Mária Richterová