Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Celoslovenské finále vedomostnej súťaže

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Celoslovenské finále vedomostnej súťaže

„Čo vieš o hviezdach?“

Dňa 13. júna 2023 sa Hanka Mikulajová (4. C), Lilien Karásková (4. C) a Riško Majer (4.E) zapojili do 33. ročníka celoslovenského finále vedomostnej súťaže s názvom „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaž sa konala v  priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove. Žiaci súťažili v 1. kategórii: žiaci základných škôl 4. – 6. ročník a 1. ročník 8-ročného gymnázia. Na celoslovenskom kole sa zúčastnilo 24 súťažiacich. Priebeh súťaže bol taký ako v okresných a krajských kolách, ale úlohy boli ťažšie. Súťažiaci odpovedali písomne na otázky z rôznych oblastí astronómie, z histórie astronómie písali test, riešili grafické úlohy, astronomické príklady a samozrejme aj „slepé“ mapky oblohy. Celkovo mohli získať 105 bodov.

Síce sa naši žiaci neumiestnili na prvých troch miestach, ale patrí im veľká pochvala, pretože to boli jediní žiaci na súťaži, ktorí nenavštevovali žiadny astronomický krúžok a neboli vyslaní planetáriom, ale našou základnou školou.

Žiaci získali veľa skúseností, ktoré môžu využiť v ďalších ročníkoch tejto zaujímavej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“.

Ing. Monika Polláková