Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Moduly – Tenis do škôl

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Moduly – Tenis do škôl

Aj v školskom roku 2022/2023 bola naša škola zapojená do projektu Moduly. Ide o projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý koordinovane prepája sféru športových organizácii s vyučovacím procesom. Cieľom projektu je zatraktívniť hodiny telesnej a športovej výchovy, predstaviť žiakom rozmanité možnosti aktívneho trávenia voľného času a motivovať ich pravidelne športovať. Projekt je určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ.  Naša škola spolupracovala so Slovenským tenisovým zväzom.  Do projektu sa zapojili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Počas hodín telesnej výchovy sa žiaci oboznámili s hlavnými zručnosťami tenisu. Spoznali základy tenisu, práce s raketou a loptičkou, pracovali na zlepšovaní rýchlostných schopností, nacvičovali a zdokonaľovali si tenisové zručnosti. Na hodiny telesnej výchovy prichádzali žiaci plní očakávania a odchádzali s pocitom dobre odvedenej práce.

PhDr. Violová Andrea