Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

„Lúka prečítaných kníh“

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

„Lúka prečítaných kníh“

Vo štvrtok  22. 06. 2023 sa žiaci tretieho ročníka  opäť stretli, aby spoločne vyhodnotili projekt

„Lúka prečítaných kníh“ za druhý polrok šk. r. 2022/23.

Hlavným cieľom projektu  „Lúka prečítaných kníh“ je v prvom rade vzbudiť záujem žiakov tretieho ročníka o čítanie. V druhom rade je prečítať v danej triede za každý polrok čo najviac kníh a strán.

Ako to v druhom polroku dopadlo?

3.A – 164 prečítaných kníh, 19 386  strán

Naj čitateľ triedy: Laura Polláková

3.B – 105 prečítaných kníh, 14 046 strán

Naj čitateľ triedy: Tomáš Hutira

3.C –  65   prečítaných kníh, 11 732 strán

Naj čitateľ triedy: Matej Fencík

3.D –   28 prečítaných kníh,   4 950  strán

Naj čitateľ triedy: Vratko Priesol

3.E – 140 prečítaných kníh, 14 046 strán

Naj čitateľ triedy: Jakub Dzubina

Dopadlo to výborne, pretože žiaci tretieho ročníka v druhom polroku prečítali spolu 502 kníh a 64 160 strán.

Aby boli deti motivované čítať  aj naďalej,  odmenili sme triedu s najväčším počtom prečítaných kníh. Odmenení boli  v každej triede najaktívnejší čitatelia. Malou sladkou odmenou sme povzbudili a motivovali každého žiaka zapojeného do projektu.

Tak nech sa vám, milé deti, aj naďalej výborne číta.

Pani učiteľky sú na vás veľmi hrdé a tešia sa, že čítate!

PaedDr. Jana Petrová