Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Hodina parkúru na našej škole

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Hodina parkúru na našej škole

Parkour je disciplína pohybu a fyzickej aktivity, ktorá zahŕňa efektívne a plynulé prekonávanie prekážok v mestskom  a prírodnom prostredí. Parkour sa zameriava na efektívne využitie pohybu a prekonanie prekážok čo najrýchlejšie a najlepšie.

Na prekonanie prekážok sa využíva len vlastné telo. Je tiež známy ako „umenie posunutia“. 

Ako vidí parkour verejnosť:

Ľudia, ktorí sa nezaoberajú parkourom a veľmi ho nevnímajú, si myslia, že to je negatívny šport. Berú to ako znehodnocovanie majetku, hlučné skupiny…

Vnímajú ho predovšetkým ako zbytočné hazardovanie so životom, alebo ako bezohľadné skákanie. V  skutočnosti je to disciplína, ktorá vždy podporuje bezpečnosť a zodpovednosť. Ľudia, ktorí praktizujú parkour, trénujú svoju myseľ a telo, aby rozvíjali obratnosť, silu, flexibilitu a koncentráciu potrebnú na bezpečné a efektívne vykonávanie pohybov.

Fyzické výhody parkouru: 

  • zlepšenie kondície
  • prevencia zranení
  • zlepšenie držania tela

Mentálne a emocionálne výhody:

  • redukcia stresu
  • zvýšenie sebavedomia
  • zlepšenie koncentrácie a sústredenia
  • rozvoj kreativity

PRIEBEH HODINY NA NAŠEJ ŠKOLE:

Hodina bola rozdelená do  5 častí. Najprv sme si vždy vysvetlili pravidlá – lebo tie sú pri parkoure dôležité poznať, rovnako ako technika, ktorú sme si tiež vždy vysvetlili. 

Najskôr sme hrali rôzne hry, ktoré boli dôležité ako rozcvička a na získanie techniky. V poslednej časti hodiny sme robili samotný parkour. Boli sme rozdelení na dve družstvá, a potom sme boli odštartovaní na beh po dráhe, ktorú sme mali pred sebou. 

Hodina bola celkovo veľmi zábavná a náučná. Vďačíme za ňu nášmu učiteľovi – Emilovi Omastovi.

Alexandra Tinková 9.B, Laura Laginová 9.B, Nicolas Machan 9.B

Video s ukážkovou hodinou parkouru  hodnotila komisia  inovačného vzdelávania. Inštruktori parkouru z českého a slovenského gymnastického zväzu ju ohodnotili ako jednu z najlepších ukážkových hodín. 

Link na video: https://youtu.be/ZlDfMu8h88M

Mgr. Emil Omasta