Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Pasovanie prvákov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pasovanie prvákov

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel…. Ako po iné roky, aj tento rok úlohou prvákov bolo ukázať, čo sa za čas strávený v školských laviciach naučili. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na prvákov slávnostný rozprávkový deň.

Rodičia detí tak boli 20. mája svedkami výnimočnej udalosti – pasovanie žiakov 1. ročníka samotnou kráľovnou pani riaditeľkou Ivetkou Slobodníkovou. Svoj sľub prváka,  ktorý zložili kráľovnej, potvrdili hlasným pokrikom „sľubujem“. Kráľovná Ivetka sa prváčikom prihovorila milými slovami a následne s pánom prednostom  Hudákom žiakov pasovali mečom. Na pamiatku tohto dňa si naši prváci odniesli pamätný list, mašličku a sladkú odmenu.
Všetkým našim žiačikom prajeme veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností. Všetci si želáme, aby chodili do školy s úsmevom a radosťou zo svojich úspechov.

Triedne pani učiteľky prvých ročníkov