Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

UNICEF – Škola priateľská k deťom 2022/2023

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

UNICEF – Škola priateľská k deťom 2022/2023

Po celoročných aktivitách UNICEF na našej škole sme aj tento školský rok splnili stanovené podmienky na získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. V mesiacoch október – november žiaci celého siedmeho ročníka videli prezentácie UNICEF na tému „Duševné zdravie ako súčasť humanitárnej pomoci“, po ktorej potom otvorene o problematike diskutovali. Ďalší krok, fundraisingovú aktivitu, zrealizovali žiaci 7. A triedy v mesiacoch február – apríl, keď na základe triednej zbierky, so súhlasom a podporou rodičov a triednej učiteľky, zakúpili pre deti v núdzi balíčky „Darčeky pre život“. Žiaci sami rozhodli, čo chcú deťom, ktoré to pre život nevyhnutne potrebujú, poslať. Pri každej zásielke napísali svoje vlastné venovanie aj so svojimi menami, kto, z akej krajiny a z ktorej školy darček pre život venuje. A tak prostredníctvom UNICEF za seba, ale aj za našu školu, odoslali balíčky s očkovacími vakcínami, pitnou vodou, terapeutickou výživou pre plné bruško bábätiek, s hygienickými potrebami pre dospievajúce dievčatá v hodnote 114 eur. Z certifikátov s venovaním vytvorili nástenku naplnenú empatiou a láskou k človeku v núdzi CHCEME POMÁHAŤ. To je ten najkrajší motív a zmysel aktivít našich detí pre UNICEF. Sme hrdí na to, že zaslúžene patríme k vybraným školám Slovenska, ktoré sa titulom Škola priateľská k deťom môžu pýšiť už po druhý raz.

Mgr. Dagmar Pokorná, koordinátorka UNICEF v našej ZŠ