Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Letné prázdniny a úradné hodiny v škole

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Letné prázdniny a úradné hodiny v škole

Milí rodičia a žiaci,

prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a veľa pozitívnej energie na načerpanie síl do nového školského roka.

zamestnanci Základnej školy Dunajská Lužná

Úradné hodiny počas letných prázdnin:

B-blok, kancelária pani tajomníčky Márie Hrajnohovej

Každý pondelok od 7.30- 13.00 hod.

okrem 17. júla a 7.augusta 2023.