Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Otvorenie nového školského roka 2023/2024

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Otvorenie nového školského roka 2023/2024

Ani sme sa nenazdali, a prázdniny sú za nami. Pri slávnostnom otvorení nového školského roka sa stretli deti a učitelia, nabití novou energiou a nadšením. V úvode deti privítala pani riaditeľka, neskôr sa presunuli do tried, kde vládla veselá a priateľská atmosféra. Deti sa stretli so svojimi starými spolužiakmi a taktiež spoznávali nové tváre. Radostne sa po dlhej dobe zvítali a rozprávali sa o zážitkoch z leta.

Na návrat detí sa tiež tešili triedni učitelia a vychovávatelia. S úsmevom na tvári a otvorenou náručou ich vítali a ponúkali im podporu a pomoc pri vstupe do nového školského roka.

Vďaka priateľskej atmosfére budú mať deti po prázdninách ľahší štart do nasledujúcich mesiacov a pomôže im to pri sústredení sa na svoje vzdelávanie a rast. Nezabudnime, že začiatok školského roka je príležitosťou pre nové začiatky a možnosti.

Tak hor sa do nových dobrodružstiev a výprav za vedomosťami!

Kundláková Mária