Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Podunajský remeselný dvor

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Podunajský remeselný dvor

Dňa 11.9.2023 sa žiaci štvrtého ročníka a 3. B triedy zúčastnili exkurzie v Podunajskom remeselnom dvore v Miloslavove.  Žiaci mali možnosť objaviť svet plný múdrosti, legiend a účelnosti. So záujmom sledovali rôzne remeslá. Spoznali výrobky a nástroje kováčov, rezbárov, tkáčov či keramikárov.  Na ďalšom poschodí na nás čakala výstava hudobných nástrojov. Mnohé z nich si mohli aj vyskúšať, čo niektorí žiaci veľmi radi využili. V podkroví na nás čakala vôňa prastarých rodičov. Žiaci mali možnosť vidieť zariadenia gazdovských dvorov a pitvorov. Azda najviac žiakov prekvapilo vybavenie starej školy, historické korčule či drobné predmety, ktoré sa využívali pri domácich prácach. Žiaci si za svoje pozorné načúvanie, správanie a zvedavé otázky zaslúžia veľkú pochvalu.

PhDr. Andrea Violová