Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Noc výskumníkov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Noc výskumníkov

Tento rok sme sa na Noc výskumníkov vydali s triedami 7. C a 7. B. Vďaka dobrej propagácii sme, žiaľ, takýto nápad nemali samy, ale aj iné školy a davy ľudí.  Na plávané workshopy na lodi Kriváň sa nám ani nepodarilo dostať napriek tomu, že sme prišli v dostatočnom predstihu.

Pred Starou tržnicou nás čakalo ďalšie prekvapenie. Boli sme zastavení ochrankou pani prezidentky, pretože ako ambasádorka tejto výstavy mala akurát prechádzať do tržnice.

Po jej prechode nás zdržal dav valiaci sa z tržnice, pretože keď my sme nemohli dnu, vtedy oni nemohli von, a tak tam bola riadna tlačenica. No napokon sme boli nezastaviteľní a dovnútra sme sa predsa len dostali, aj keď s pol hodinovým meškaním. 

Navštívili sme plánovaný stánok Lekárskej fakulty, kde žiakom vysvetlili rozdiel medzi jednotlivými svalmi, ukázali vývinové štádia embrya a pozreli si rezy ľudských orgánov pod mikroskopom.

Žiaci si stihli pozrieť menej ako sme plánovali, ale aspoň zažili atmosféru výstavy a mnohí mali možnosť urobiť si fotku s pani prezidentkou a tú nemá hocikto.

Za  disciplínu a trpezlivosť pri čakaní im ďakujú pani učiteľky RNDr. Andrea Kozáková a Mgr. Petronela Šomodi