Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Európsky deň jazykov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Európsky deň jazykov

26. septembra boli niektoré hodiny anglického jazyka netradičné. Angličtinu na nich takmer nebolo počuť. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme sa so žiakmi rozprávali o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov. Zahrali sme si kvíz, pri ktorom mali z tridsiatich autentických nahrávok určiť krajinu, ktorej reč počuli. Deti kvíz zaujal, všímali si podobnosti a odlišnosti jednotlivých jazykov. Prekvapilo ich, aká je Európa jazykovo rôznorodá.

Vyučujúce AJ