Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Beh zdravia

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Beh zdravia

Dňa 27. 9. 2023 sa konal XXXIII. ročník “Beh zdravia” v Senci. Akcia sa konala pri Slnečných jazerách, kde bola príjemná atmosféra. Pretekalo sa v 8 kategóriách. Od tých najmenších, ktorí sa narodili roku 2015, až po najstarších žiakov našej školy, ktorí sa narodili v roku 2008. Žiaci boli rozdelení na kategóriu chlapcov a kategóriu dievčat. Každá kategória behala už vopred určenú trať. Súťaže sa mohlo zúčastniť maximálne 48 žiakov z jednej školy.  Za každý ročník mohlo súťažiť 6 žiakov –  3 chlapci a 3 dievčatá. Okrem individuálneho umiestnenia žiaci reprezentovali aj našu školu. Body získavali od prvého po šieste miesto. Naša škola bola  na tejto súťaži nováčik, a predsa sa umiestnila na 3. mieste s celkovým počtom bodov 43.


Pre našu školu body vybojovali títo žiaci:
Barbora Vargová
Laura Špindorová
Milan Onder
Richard Kečkeš
Andrej Kostecký
Samuel Fojta
Lucia Halušková
Bianka Mikulová
Matúš Jurčák
Štefan Šalák
Lenka Kečkešová
Kristína Karovičová

Najúspešnejšie žiačky, ktoré získali medaily boli:
Bianka Mikulová (2010) 1. miesto
Barborka Vargova(2011) 1. miesto
Laura Špindorová (2012) 2. miesto
Lucia Halušková (2009 ) 2. miesto
Lenka Kečkešová (2008) 3. miesto

Dievčatám k medailám  gratulujeme.
Statočne bojovali aj všetci ostatní, ktorí sa súťaže zúčastnili, a preto im ďakujeme.
Deťom sa súťaž veľmi páčila a učiteľom ďakujú za zorganizovanie tejto súťaže.  Tešíme sa na ďalšie súťaže, ktoré pre nás v budúcnosti pripravíte:)

Emil Omasta