Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Cesta mlieka

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Cesta mlieka

Aj v tomto školskom roku sme sa na našej škole venovali dôležitosti mlieka a mliečnych výrobkov. Žiaci prvých ročníkov sa v priebehu blokového vyučovania tejto téme viac venovali a spoznávali cestu mlieka s kravičkou Evkou. Zisťovali, čo všetko sa dá z mlieka vyrobiť a aké je pre náš organizmus prospešné. V závere týždňa sa na hodinách výtvarnej výchovy realizovali a zhotovili množstvo krásnych výtvorov s touto tématikou. Veríme, že si tieto poznatky budú niesť aj do ďalších ročníkov.

Mgr. Vladimíra Plešovská