Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka

V mesiaci október vykonali naši učitelia telesnej výchovy testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka v telocvični našej základnej školy.  Testovanie je povinné pre všetky základné školy. Išlo  predovšetkým o tieto testy:  

  • opakovaná zostava s tyčou ( koordinačné schopnosti jednotlivca)
  • člnkový beh 4 x 10metrov  (reakčná a akceleračná rýchlosť a bežecká agilita)
  • výdrž v zhybe nadhmatom (statická sila horných končatín)
  • kotúľanie 3 lôpt (kinesteticko-diferenciačná schopnosť horných končatín)
  • predklon v sede s dosahovaním (kĺbová pohyblivosť)
  • vlajková naháňačka, ktorá je u detí veľmi obľúbená, preverila deti v prehľade kolektívnych hier a šikovnosti
  • viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov (aeróbna vytrvalosť)  

Medzi najlepších vytrvalcov patria žiaci Daniel Kalužný a Andrej Kostecký z 3. ročníka.

Triedne pani učiteľky na hodinách telesnej výchovy preveria  ešte deti z disciplín :

       -skok do diaľky z miesta  (dynamická sila dolných končatín a koordinácia)

       -opakovaný ľah sed (dynamická sila svalov trupu)

       – telesná výška a telesná hmotnosť.

Po získaní všetkých výsledkov, budú tieto údaje zadané elektronicky do Národného športového centra, kde sa  vložia prostredníctvom softvéru do databázy na ďalšie spracovanie a vyhodnotenie. Hlavnými cieľmi testovania je motivovať deti k športu a pravidelnej pohybovej aktivite, skvalitniť prípravu športovo talentovanej mládeže, ako aj  objaviť nové športové talenty.

Mgr. Radoslav Munka