Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Jeseň v ŠKD

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Jeseň v ŠKD

Báseň Jeseň, pani bohatá od Márie Rázusovej – Martákovej naše deti už veľmi dobre poznajú naspamäť. Vo veršoch sa v nej dozvedáme o tom, aká štedrá vie byť naša príroda, a to najmä v jesennom období.

Je to čarovné ročné obdobie, ktoré nám núka plnú náruč prírodnín a plodov.

Tieto plody a prírodniny sme sa naučili s našimi deťmi v ŠKD v jednotlivých oddeleniach  kreatívne využívať každý rok. Nenechali sme sa ani teraz zahanbiť . Opäť nemohla chýbať naša jesenná Diva, ktorá už tradične drží stráž medzi blokmi v hlavnom areáli. Aby jej nebolo clivo, spoločnosť jej robia tekvice, šišky aj šípky, gaštany a mnohé iné plody.

Je potrebné spomenúť, že deťom pri tvorení a dekorovaní fantázia a kreativita rozhodne nechýbala. Veď napokon sa môžete  o tom presvedčiť sami.

Vychovávateľky spolu s deťmi v ŠKD