Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Október – Úcta k starším

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Október – Úcta k starším

Október je mesiac venovaný úcte k starším ľuďom. Pri tejto príležitosti sme si aj my s deťmi v ŠKD nezabudli uctiť a potešiť seniorov.

S láskou, radosťou a nadšením, sme pripravili pre seniorov zo ZRC v Dunajskej Lužnej program. Deti z 5. a 6. oddelenia nacvičili divadielko „Ťahal dedko repku“, pieseň od Mira Jaroša „Keď raz budem dospelý“  a recitáciu básne „Úcta k starším“.

Navštívili sme ZRC a deti  predviedli aké sú šikovné. Po vystúpení každý starček a starenka dostali od detí vlastnoručne vyrobenú z papiera kytičku s bonbónom. Vystúpenie malo veľký úspech. Deti boli tiež odmenené lízatkom a keksíkom.

Ďakujeme za možnosť vystúpiť a zažiť spoločné chvíle celému kolektívu zo zariadenia pre seniorov.  Dúfame, že sa budeme môcť angažovať aj na budúci rok. Vychovávateľky Mgr. Mogrovicsová a Revická