Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vlastivedná vychádzka v Bratislave

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vlastivedná vychádzka v Bratislave

V októbri sa štvrtáci učili o Bratislave priamo na hrade a v uliciach Starého  mesta. Vypočuli si povesti o Bratislavskom hrade, v Dóme sv. Martina sa dozvedeli príbeh o biskupovi Martinovi a žobrákovi. Pri Kostole klarisiek dvíhali hlavy do výšky, aby videli strašidelné bytosti na veži. V úzkej uličke, kde býval kedysi kat,  si pomocou povesti predstavovali dávne časy, kedy bol prešporský kat dôležitou osobou v meste. Koniec našej vychádzky bol presne na mieste, kde sťali Agátu, vraj bosorku, ktorá bývala pri Michalskej bráne.

Štvrtáci sa veľmi tešili aj z desiatovej prestávky, ktorú strávili v McDonalde.

Pani učiteľky chvália všetkých štvrtákov za veľmi vzorné správanie počas učenia sa mimo školských lavíc.

Zuzana Štellerová