Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vesmír očami žiakov 4. C

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vesmír očami žiakov 4. C

Počas preberania kapitoly venovanej vesmíru, mali žiaci 4. C vytvoriť projekt na tému Slnečná sústava podľa svojich vlastných predstáv s využitím rozličných materiálov. Pri tvorbe projektu mali „voľnú ruku“. Žiaci sa do projektu zapojili s veľkým nadšením a entuziazmom. Pri tejto aktivite sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, s ktorými oboznámili počas prezentovania svojho projektu aj spolužiakov. Dozvedeli sme sa napríklad, že rok na planéte Venuša je dlhší ako deň. Otočenie okolo Slnka jej trvá necelých 225 pozemských dní, kým jedno otočenie okolo vlastnej osi jej trvá až 243 dní. Rotácia Venuše je opačná ako pri ostatných planétach, preto ak by bolo vidieť Slnko, tak by vychádzalo na západe a zapadalo na východe. Prezentácie projektov boli veľmi pôsobivé i náučné. Svoje práce si nenechali len pre seba. Aj pani riaditeľka sa prišla pozrieť na projekty žiakov a bola veľmi nadšená. Žiaci si zaslúženú pochvalu užívali ešte niekoľko dní. Na ďalší deň sme pripravili výstavu projektov aj pre ostatných žiakov našej školy. Jeden projekt sa nám však na výstavu nezmestil. Bola to torta v tvare vesmíru, na ktorej sme si veľmi pochutili. A veru, výstava bola úspešná. Žiaci 4. C z nej mali obrovskú radosť a boli patrične hrdí na svoju prácu. Minulý týždeň nám patril celý vesmír! Triedna pani učiteľka je veľmi hrdá na svojich žiakov!

PhDr. Andrea Violová