Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Exkurzia vo Vedeckom parku UK a návšteva Vodárenského múzea

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia vo Vedeckom parku UK a návšteva Vodárenského múzea

Dňa 17. a 18. októbra sa žiaci ôsmeho ročníka  zúčastnili na exkurzii vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, kde sa zoznámili s históriou a súčasnosťou vodárenstva v Bratislave a okolí. V druhej časti exkurzie navštívili tvorivé dielne Fablabu (vedecký park UK), kde pracovali s robotom  Ozobotom Zoznamovali sa tiež s AI (umelou inteligenciou). Spolu potom animovali obrázky a vyskúšali si strojové učenie.

Mgr.Eva Érseková, Mgr.Katarína Kisková