Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Halloween v ŠKD

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Halloween v ŠKD

Halloweenská párty nesmela chýbať v ŠKD ani tento rok. Žiaci prišli v maskách a s dobrou náladou. Na stoloch nechýbali maškrty, školou sa rozliehala veselá hudba a smiech. Aj keď sa už dnes oslavuje Halloween, nedovoľme, aby sa stratila pravá podstata tohto sviatku. Nezabudli sme deťom pripomenúť, že je dôležité uctiť si svojich predkov, ktorí už nie sú medzi nami. Sviatok všetkých zosnulých je dôležitým, kedy na nich spomíname  a zapaľujeme plamienky sviečok, aby tam hore cítili, že zostanú navždy v našich srdciach.

pani vychovávateľky z F – bloku