Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Konkurz na hudobného skladateľa

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Konkurz na hudobného skladateľa

Dňa 1.12.2023 sa žiaci štvrtého ročníka a 3. B triedy zúčastnili cyklu Hudobná akadémia v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Hudobná akadémia je program Slovenskej filharmónie zameraný na hudobnú edukáciu. Niektorí žiaci prvýkrát navštívili známu budovu Reduty a už pri vstupe do budovy boli očarení jej nádhernými priestormi. Koncert pod názvom Konkurz na hudobného skladateľa bol pre mnohých žiakov zážitkom. Žiakom bolo cez hudobný príbeh predstavené, ako má vyzerať hudobná kompozícia. Na základe hudobných ukážok sa žiaci dozvedeli, prečo uspávanku nemôžu hrať trúbky, prečo má veselý text piesne sprevádzať veselá hudba a smutný text smutná hudba, čo znamená symetria v hudbe, prečo je potrebné rozlišovať hudbu hlavnú a hudbu pomocnú a mnoho iného. Pre žiakov bol koncert príjemnou skúsenosťou a spestrením vyučovania hudobnej výchovy.  

PhDr. Andrea Violová