Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Kurz korčuľovania

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Kurz korčuľovania

Predposledný a posledný novembrový týždeň, v dopoludňajších hodinách ,sa naši druháci zúčastnili kurzu korčuľovania. Na zimnom štadióne Hamikovo sa všetci zhostili svojej pohybovej aktivity statočne a bojovali s tvrdým ľadom ako sa patrí. Mnohí z druhákov sa postavili na korčule prvýkrát. Iní sa výborne zdokonalili a ukázali svojim spolužiakom, že aj toto sa dá zvládnuť. Okrem toho urobili niečo aj pre svoje zdravie.

Všetkým druhákom patrí veľká pochvala za zvládnutie tohto kurzu.

Poďakovanie patrí milým trénerom, ktorí našich korčuliarov počas celého týždňa povzbudzovali a pomáhali im prekonať prvé prekážky na ľade. Taktiež aj rodičom, ktorí si našli čas a prišli nám pomôcť s viazaním korčúľ.

Ďakujeme.

Mgr. Nikola Kandrová