Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého stupňa mohli zapojiť do olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v troch kategóriách. Svoje jazykové schopnosti si porovnalo spolu 38 súťažiacich. Všetci žiaci v prvej časti školského kola napísali písomný test, ktorého súčasťou bolo čítanie s porozumením a použitie jazyka – gramatika a slovná zásoba. Desiati najúspešnejší žiaci sa zúčastnili druhej časti, v ktorej sa preverovali ďalšie dve jazykové zručnosti – počúvanie a rozprávanie. Vymysleli zaujímavé príbehy a ukázali svoje úžasné vedomosti. Víťazi každej kategórie postupujú do okresného kola. Congratulations!

Kategória 1A (5., 6., 7. ročník):

  1. miesto: Jaydee Emily Hermelijn, 7. C
  2. miesto: Emília Klimová, 6. D a Veronika Káclová, 6. D
  3. miesto: Barbora Čóková, 7. D

Kategória 1B (8., 9. ročník)

  1. miesto: Valentína Petrakovičová, 9. A
  2. miesto: Tereza Majerníková, 8. D a Dávid Max Minarovič, 8. B
  3. miesto: Vivien Bradová, 9. C a Dušan Dobrík, 9. B

Kategória 1C (anglofónni žiaci)

  1. miesto: Taylor Oliver Mark Greig, 8.D