Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Dejepisná olympiáda-školské kolo

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Dejepisná olympiáda-školské kolo

Aj v tomto školskom roku  sa naši žiaci zapojili do riešenia úloh z dejepisnej olympiády. V školskej jedálni sa stretlo 93 priateľov histórie šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci si overili úroveň svojich vedomostí a zmerali svoje sily v danom predmete. Víťazi z každej kategórie postupujú do okresného kola. V kategórii F (6.ročník) sa na prvom mieste umiestni Daniel Wesolowski zo 6.D, na druhom mieste Ema Mária Schmidtová zo 6.C. V kategórii E (7.ročník) si prvé miesto obhájila Zuzana Bunčová  zo 7.A, druhé miesto Matúš Demovič zo 7.C. V kategórii D (8.ročník) sa na prvom mieste umiestnila Natália Majerčíková z 8.B, na druhom Teodor Hošek z 8.D. V kategórii C (9.ročník) zvíťazil Oliver Vančo z 9.C, na druhom mieste sa umiestnil Peter Žilinec z 9.B.

Mgr. Miroslav Jašek