Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského – školské kolo

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského – školské kolo

19. december sa v našej škole niesol i v znamení prednesu povestí. Jedenásti žiaci zo 4. ročníkov sa s radosťou zúčastnili školského kola a zmerali si svoje recitačné schopnosti v rámci jednej, II.kategórie. Všetci súťažiaci boli dokonale pripravení. Prednes povestí patrí k ťažším prozaickým textom, keďže mnohokrát obsahuje aj zastarané výrazy, ktoré sa náročnejšie pamätajú. Štvrtákom problém ale nerobili a porota zložená z pani učiteliek 4. ročníka mala neľahkú úlohu. Prvou a zároveň postupujúcou žiačkou na okresné kolo sa stala Barborka Plačková zo 4.A triedy. Druhé miesto obsadila Emka Malinová zo 4. B triedy a na 3. mieste sa umiestnil Filipko  Samuel Schmidt  zo 4. D.  Zvyšní žiaci a žiačky si zaslúžia veľkú pochvalu. Všetkým recitátorom úprimne gratulujeme a želáme im ešte veľa úspechov v prednese!

PaedDr. Jana Petrová