Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

V rámci Olympiády v ruskom jazyku v decembri 2023 žiaci 9. C triedy vypracovali písomnú časť vo forme prezenčného testu z gramatiky a reálií krajiny.  Dňa 11. januára 2024  sme zrealizovali rozprávanie na konverzačné témy. Po celkovom vyhodnotení jednotlivých kôl je poradie víťazov v školskom kole Olympiády v ruskom jazyku nasledovné:

  1. Martin Seman
  2. Vivien Bradová
  3. Milan Blanarovič

V kategórii pre žiakov s rodným jazykom ruským si víťazstvo zaslúžil:

  1. Mikhail Kozyrev

Napriek reálnej situácii vojnových konfliktov vo svete, pred ktorými len ťažko všetci môžeme zatvárať oči, stále platí: „Koľko rečí vieš, toľko ráz si človekom.“  Víťazom školského kola olympiády preto s uznaním srdečne gratulujeme!

Mgr. Dagmar Pokorná, učiteľka ruského jazyka