Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Priateľský zápas v Rovinke

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Priateľský zápas v Rovinke

V rámci volejbalového krúžku sme minulý týždeň hosťovali na priateľskom zápase v Rovinke, kde si naši žiaci zmerali silu s rovesníkmi zo ZŠ Rovinka. Zápas sledovalo vyšše 40 divákov, ktorí nešetrili svoje ruky a hlasivky, tým pádom sme hrali pod miernym tlakom. Súpera sme nakoniec tesne zdolali 3:0 na sety. Keďže bola pozitívna spätná väzba zo strany žiakov, budeme pokračovať v takýchto akciách.

Mgr. Emil Omasta

https://webmail.wy.sk/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=15234&_token=ncAnxjmIyaylv0HkOzEs7Balu6IMmnht&_part=4