Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Náš nový kamarát Marty

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Náš nový kamarát Marty

Tak ako každá škola, aj naša škola chce byt modernou školou. Tomu nasvedčuje aj spôsob vyučovania a využívané pomôcky, informačné technológie, aplikácie či iné vymoženosti v rámci takmer každého predmetu.

Vďaka tomuto smerovaniu a vďaka našej pani riaditeľke  sa to darí aj na hodinách informatiky.

Pani riaditeľka nám zakúpila novu pomôcku, v očiach detí hračku, milého robota, ktorý sa volá Marty.

Marty vie chodiť, tancovať, zakývať, kopnúť loptičku. Cez aplikáciu v tablete ho vieme naprogramovať, aby robil to, čo chceme. Samozrejme, kávu ani čaj nám neuvarí😊. Avšak deti si pomocou neho skúšajú prvé kroky reálneho programovania a sú nadšené, keď vidia, že Marty robí to, čo mu prikázali. Zatiaľ je to jednoduché programovanie, žiaden Pascal ani Phyton. Ale určite sa v niektorých z detí zobudí programátorsky duch a nikto nevie, či nebudú práve oni tí, ktorí budú tvoriť umelú inteligenciu.

A začiatok si budú pamätať ako zábavu s robotom Martym. Marty, ďakujeme.

                                                                                                             Mgr. Martina Kubišová