Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Kniha – náš kamarát

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Kniha – náš kamarát

Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj deti v 1.B. Do školy si priniesli svoje obľúbené knihy, ktoré prezentovali svojim spolužiakom. Počas nášho knižného projektu sme si vysvetlili, ako taká kniha vznikne, kto je autor a ilustrátor. V rámci  medzipredmetových vzťahov sa prváčikovia zahrali na ilustrátorov a pripravili si nádherné ilustrácie zo svojich obľúbených kníh. Nezaobišli sa ani bez krásne vyrobenej záložky.  

Náš projekt sme zavŕšili v stredu pred veľkonočnými sviatkami. Pozvali sme druhákov, aby nám predstavili knihu Márie Ďuríčkovej O Guľkovi Bombuľkovi. Šikovné deti z 2. F nám zahrali divadielko o tom, ako sa zvieratká zoznámili s Guľkom. Ukázali nám, že príbeh z dobrej knihy sa dá aj krásne dramatizovať. Prvákom sa druhácke predstavenie veľmi páčilo. Po skvele vykonanej práci si deti oddýchli pri pohostení, ktoré im pripravili pani učiteľky v spolupráci s rodičmi žiakov 1. B, za čo im patrí veľká vďaka.

Triedna učiteľka 2. F triedy Mgr. Viktória Kozáková

Triedna učiteľka 1.B triedy Mgr. Mária Polláková