Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vychádzka do Bratislavy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vychádzka do Bratislavy

Štvrtáci sa opäť učili vlastivedu priamo v našom hlavnom meste, v krásnej a slnečnej Bratislave.

Naša vlastivedná vychádzka sa začala pri soche M.R. Štefánika a pokračovala popri Dunaji smerom do Starého mesta. Dozvedeli sme sa, že rybári  s úlovkom rýb vchádzali do Prešporku Rybárskou bránou, že veľká ryba vyza naozaj v Dunaji žila. Na Hlavnom námestí sme počúvali povesť o krvilačných Turkoch aj o Rollandovej fontáne. Pod bránou Starej radnice sme hádali na čo slúžia predmety pripevnené na múre. Asi najviac sme „nedýchali“ v Primaciálnom paláci pri príbehu o vzácnych gobelínoch a prekrásnej výzdobe celej budovy. Jedna skupina štvrtákov mala možnosť v nádhernej Zrkadlovej sieni pozdraviť  pána primátora.

Aj občerstvenie v Mc Donalde považovali naši štvrtáci za skvelý bod programu .

My, pani učiteľky, sme sa veľmi tešili viacerým pochvalám, ktoré  sme dostali za vzorné správanie našich žiakov.

Bolo to úžasné vyučovanie a už sa tešíme do Trnavy!

Ing. Zuzana Štellerová