Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Deň vody

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Deň vody

Dňa 22.3.2024 si naši žiaci 3.C a 3.D pripomenuli tematickým vyučovaním Svetový deň vody. Pomocou kvízov, zábavných úloh, tematických pracovných listov žiaci spoznávali dôležitosť vody pre život a to,  prečo ňou musíme šetriť a chrániť si ju.

Že sú naši žiaci naozaj šikovní, dokazujú ich krásne práce a nádherné básničky o vode.

Žiaci si tento deň veľmi užili a cítili sa super.

Triedne pani učiteľky Mgr. Ivana Kováčová a Mgr. Martina Kubišová a žiaci 3.C a 3.D.