Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Anglická básnička

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Anglická básnička

Angličtina je pre deti cudzí jazyk. Ale pre niektorých nie je až takým cudzím,  ba práve naopak, veľmi ich to baví a radi sa ho učia. A práve pre tieto deti, ktoré ho obdivujú, sa 10. 4. 2024 konala  na našej škole súťaž v prednese anglických básní.

Súťaže sa zúčastnilo 19 detí, ktoré boli rozdelené do kategórie 3. ročník a 4. ročník.

Deti prišli na súťaž s trémou, predsa len, hovoriť báseň pred  štvorčlennou komisiou a ostatnými spolužiakmi, ktorých nepoznajú, nie je ľahké.

Ale zvládli to super!

Neboli výrazné rozdiely medzi tretiakmi a štvrtákmi a básne boli primerané ich veku.

Všetky deti si to užili!

Výhercovia:

3. ročník:          1.miesto – Sabína RAO

                            2. miesto – Nina PRACHÁROVÁ

                            3. miesto – Artur TRVALEC

                                             – Lucia HUBINÁKOVÁ

4. ročník:          1.miesto – Andrea MARTIŠKOVÁ

                            2. miesto – Ema MALINOVÁ

                            3. miesto – Michal ŠTEFÁNIK

Špeciálnu cenu získala Juliana BÁHIDSKÁ, ktorá mala veľmi ťažkú báseň, v podstate to bola pieseň, ktorú nám Julka nielen zarecitovala, ale aj zaspievala. Dostala špeciálne ocenenie od poroty, ale i od detí.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, výhercom gratulujeme a tešíme sa na budúcoročné školské kolo tejto súťaže.

                                      Za komisiu napísala Mgr. Martina Kubišová