Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Deň Zeme môže byť každý deň

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Deň Zeme môže byť každý deň

Vo štvrtok 11. apríla 2024 sa žiaci 8. C a 5. E zapojili do aktivít pri príležitosti Dňa Zeme. V tomto roku sme sa zamerali na zbieranie odpadkov v blízkosti Jazierka pokoja vedľa motokrosovej dráhy. Celkovo žiaci vyzbierali až 30 vriec rozličného odpadu. Ďakujeme žiakom a dúfame, že aj uvedené aktivity ich nasmerujú k pozitívnemu vnímaniu životného prostredia. Ďakujeme p. starostovi Ernestovi Némethovi  a zamestnancom obecného úradu za technickú podporu.

Ak aj Vás hnevá, že v prírode vidíte odpad, čierne skládky a nemôžete sa pozerať na neporiadok vo svojom okolí,  pridajte sa medzi nás, ktorým nie je ľahostajná príroda a okolie, v ktorom žijeme a spoločne ukážme, ako sa o našu dedinu, resp. krajinu treba starať. Aj vďaka Vám môže byť Dunajská Lužná čistejšia a krajšia! 

Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších. 

Mgr. Barbara Madarászová   

Mgr. Barbora Brodzianska Dujčíková

Mgr. Lukáš Haizer, MBA