Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Podporujeme medzipredmetové vzťahy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Podporujeme medzipredmetové vzťahy

Prvouka v prvom ročníku predstavuje rozprávkovú cestu, na ktorej deti prechádzajú z kráľovstva do kráľovstva. V každom sa naučia a objavia niečo nové. V kráľovstve sveta žiaci skúmali okrem iného aj čas. Za pomoci rodičov si zostrojili presýpacie hodiny, ktoré sme v škole otestovali. Kde inde, keď nie na telesnej výchove… Každý si so svojimi hodinami meral, za aký čas zabehne, či preskáče na druhú stranu telocvične. Deťom sa táto aktivita veľmi páčila. Porovnávaním svojich výkonov zistili, že nie každé presýpacie hodiny merajú rovnako. Naučili sa, od čoho závisí dĺžka jedného presýpania a tiež, že čas môžeme merať ľubovoľným meradlom času. Nakoniec si každý na výtvarnej výchove nakreslil disciplínu, ktorú  na telesnej výchove zvládol najrýchlejšie podľa svojich presýpacích hodín.

Mgr. Mária Polláková