Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Výsledky našich žiakov v súťaži Envirotázniky

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Výsledky našich žiakov v súťaži Envirotázniky

Tento rok sa do olympiády o životnom prostredí zapojilo celkovo 35 základných škôl z celého Slovenska. Medzi nimi bola aj tá naša, síce s menšou účasťou ako po minulé roky, o to sa nám však podarilo získať cennejšie umiestnenie.  

Klaudii Kozákovej z 8. C sa podarilo obsadiť 4. miesto zo 428 zapojených žiakov.

Postupne sa umiestnili:

Stela Pandula z 5. E na 91. mieste

Richard Majer z 5.E na 203. mieste

Romana Čimborová z 8. A na 215. mieste

Matúš Macanga z 5. E na 415. mieste

Žiakom blahoželám a ďakujem za reprezentovanie našej školy.

RNDr. Andrea Kozáková