Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Hodina hádzanej

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Hodina hádzanej

V rámci inovačného vzdelávania boli vybraní ziaci 2. stupňa zapojení do
ukážkovej hodiny hádzanej so zameraním na zdokonaľovanie prihrávania.
Samotný výstup a práca žiakov na hodine bola kladne ohodnotená komisiou
a samotné video bolo určené ako jedno z najlepších. Touto cestou by som
sa chcel poďakovať žiakom za spoluprácu.

Mgr. Emil Omasta

Link na video:

https://youtu.be/ZR9n38jbdAU?si=-hAWufMdG1HXyZ81