Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Golfujeme v škole

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Golfujeme v škole

Žiaci 2. ročníka sa zapojili do projektu Golfujeme v školách. Každá trieda absolvuje pod vedením inštruktora 6 hodín golfu, počas ktorých sa zábavnou formou zoznámia s technikou a základnými pravidlami golfu. Projekt sa realizuje v priestoroch MKS. Žiaci po absolvovaní projektu získajú diplom. Na záver ich čaká mini turnaj, v ktorom si  zmerajú svoje sily. Hodiny golfu s pestrými pomôckami žiakov bavia a veľmi sa na ne tešia!

Ďakujeme vedeniu školy za spestrenie hodín telesnej výchovy.

                                                               Za kolektív učiteliek 2. ročníka Mgr. Jurašiová