Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Návšteva rodičov v 2. D

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Návšteva rodičov v 2. D

Dňa 26. 3. 2024 sme v 2. D privítali rodičov na Dni otvorených dverí, ktorý sa každoročne koná  pri príležitosti Dňa učiteľov. Vyučovacia hodina slovenského jazyka bola na prianie rodičov cielene zameraná na písanie diktátu a opakovanie učiva. Po hodine sme si spoločne s deťmi zhodnotili prácu a správanie, s rodičmi domácu prípravu na vyučovanie a deti rodičom odovzdali pripravené darčeky. Prítomnosť rodičov na vyučovaní deti vnímali pozitívne a nakoľko to nie je štandardné, bolo to pre nich výnimočné! Umocnilo to slávnostnú atmosféru dňa. Takýto druh spolupráce školy a rodiny je obojstranne prínosný a už teraz sa tešíme na ten budúcoročný!

                                                                     Žiaci 2. D a  Mgr. Jurašiová