Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Exkurzia do „hudobnej“ Trnavy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia do „hudobnej“ Trnavy

V rámci výučby hudobnej výchovy sme v utorok 23. apríla vycestovali na exkurziu do Západoslovenského múzea v Trnave. Cieľom exkurzie (triedy 7. B a 8. A)  bola návšteva Domu Mikuláša Schneidera-Trnavského, slovenského hudobníka, skladateľa, pedagóga európskeho formátu. Videli sme byt, kde tvoril, prijímal návštevy, žil so svojou rodinou. Trnavské múzeum poskytuje aj rôzne výstavy, z ktorých sme si stihli pozrieť ľudové nástroje, remeslá, ľudové kroje, detské hračky. Exkurzia bola zaujímavá, plná nových informácií pre nás všetkých.

Mgr. Dagmar Pokorná a Mgr. Petronela Šomodi, triedne učiteľky