Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Jar a Veľká Noc

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Jar a Veľká Noc

Marec bol okrem mesiaca knihy aj mesiacom, kedy k nám do oddelení zavítala jar a s ňou aj Veľká Noc.
Tieto dve významné obdobia k nám priniesli krásnu výzdobu v podobe vajíčok, kvietkov, zajacov, korbáčov a rôznych iných výrobkov. Inšpiráciou k nim nám bola zobúdzajúca príroda – spev vtákov, kvitnutie kvietkov a narodenie zvierat.

Za celé ŠKD Vám prajeme krásne celého obdobia jari.

Bc. Viktória Hurtonyová