Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

SLÁVIK SLOVENSKA 2024

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

SLÁVIK SLOVENSKA 2024

   Už tradične sa s príchodom jarných dní v základných školách konajú školské kolá speváckej súťaže Slávik Slovenska. V našej škole sa spev slávikov rozozvučal 11. apríla 2024. Deti súťažili v troch kategóriách. Za pozoruhodné výkony porota niektorých spevákov ocenila pochvalným uznaním a umiestnenie pre najlepších rozdelila nasledovne:

 I. kategória 1. – 3. ročník:  1. Rebeka Šperková 1. A

                                             2. Kristína Krajčiová 3. E; Filip Jantošík 1. F

                                             3. Sára Krčmárová 3. D; Anna Mosná 3. E

II. kategória 4. – 6. ročník:  1. Nela Smereková  5. B

                                             2. Dominika Maniurová 5 .C; Rebeka Krčmárová 6. E

                                             3. Matej Chalmovský 6. E

III. kategória 7. – 9. ročník: 1. Klaudia Kozáková 8. C

Víťazky z každej kategórie postupujú do okresného kola v Senci.

Mgr. Dagmar Pokorná, učiteľka HUV