Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Spomienka na holokaust

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Spomienka na holokaust

Dňa 9. 4. 2024 sme spolu s ostatnými deviatakmi navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Po hodinovej ceste autobusom sme sa presunuli do areálu s piatimi expozičnými budovami, no ešte predtým náš čakala prezentácia v jednej z renovovaných budov. Pán sprievodca nám vysvetlil, čo vlastne bol holokaust. Počas holokaustu  jedna skupinu ľudí vraždila iných ľudí preto, lebo boli pre nich neprijateľní z rasových dôvodov,

kvôli politickým názorom, zdravotnému handikepu alebo inej sexuálnej orientácii.

Patrili sem Židia, Rómovia, homosexuáli, zdravotne znevýhodnení, Slovania atď. Počet všetkých obetí počas trvania holokaustu, teda od roku 1933 do 1945, bol vyše 12 miliónov. Tiež nám bolo prerozprávané, ako sa podarilo dvom chlapcom utiecť z tábora, aj o noci, kedy nechali všetkých väzňov tábora behať do kruhu celú noc, až kým nepadli od únavy. Toto a ešte mnoho iných informácií s nami zdieľal sprievodca. Pozemok múzea sa stal po 2. svetovej vojne majetkom mesta. Bohužiaľ, nepodarilo sa zachovať pôvodný stav pracovného a koncentračného tábora, a tak pôvodné budovy museli byť zrekonštruované. Podarilo sa im zachovať  zbrojáreň a miestnosti, kde kontrolovali veci väzňov a ubytovňu pre strážcov. Prehliadku sme zakončili v druhom baraku, kde sme mali možnosť napísať naše pocity na lístočky a vložiť ich do steny na pamiatku. Za exkurziu, ktorú nám zorganizovala a hradila škola, ďakujem vedeniu školy, pani učiteľkám a pánovi učiteľovi, ktorí nás sprevádzali na exkurzii, konkrétne pani uč. Érsekovej, pani uč. Barešovej, pani uč. Petrášovej a p. učiteľovi Munkovi.

Žiačky 9. B Karolína Rentková a Tamara Kerekešová